TIN ĐIỂM NÓNG: ĐCSTQ xóa sổ văn hoá Nội Mông, phá bỏ nhà thờ Tân Cương

Năm 1966, dưới thời Mao Trạch Đông, Cách mạng văn hoá đã diễn ra ở Trung Quốc, xóa sổ nhiều đền chùa, tượng Phật và các văn vật. Ngày nay, dưới thời của Tập Cận…

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC