TIN TỐI 28/10: Hơn 70TR người Mỹ đã đi bầu cử sớm; TT Trump vượt lên dẫn trước ở giai đoạn nước rút