30 Tháng 8, 2020
Nghìn thu gặp hội thăng bình,
Sao Khuê sáng vẻ văn minh giữa trời
Lan đài dừng bút thảnh thơi,
Vâng đem quốc ngữ diễn lời sử xanh
Nam giao là cõi ly minh,
Thiên thư định phận rành rành từ xưa
Phế hưng đổi mấy cuộc cờ,
Thị phi chép để đến giờ làm gương.
(Trích Đại Nam Quốc sử Diễn ca)

Báo in
Số mới xuất bản

Số 19

|  23-29 Tháng 10, 2020

Số 18

|  16-22 Tháng 10, 2020

Số 17

|  09-15 Tháng 10, 2020

Số 16

|  02-08 Tháng 10, 2020

Số 15

|  25/09-01/10, 2020

Số 14

|  18-25, Tháng 9, 2020

Số 13

|  11-17 Tháng 9, 2020

Số 12

|  04-10 Tháng 9, 2020

Số 11

|  28/08-03/09/2020

Số 10

|  21-27 Tháng 8, 2020

Số 09

|  14-20 Tháng 8, 2020

Số 08

|  07-13 Tháng 8, 2020

Số 07

|  31/07-07/08, 2020

Số 06

|  24-30 Tháng 7, 2020

Số 05

|  17-23 Tháng 7, 2020

Số 04

|  10-16 Tháng 7, 2020

Số 03

|  03-09 Tháng 7, 2020

Số 02

|  26/06 - 02/07, 2020

Số 01

|  19-25 Tháng 6, 2020
Sử Việt
24/10/2020 | 5 ngày trước

Khí tiết thanh cao, xứng bậc Nho tướng hiền thần Ngoài võ trong văn, thầy dạy cho Thái Tử  Tháng giêng năm 1258, Trần Thái Tông định công phong tước, phong Lê Tần làm Ngự…

04/09/2020 | 2 tháng trước