Ngày 19/11, Thống đốc bang Arizona, ông Doug Ducey cho biết ông sẽ chỉ chấp nhận kết quả của cuộc đua tổng thống khi tất cả các vụ kiện của tòa án đã được giải quyết.

Thống đốc Đảng Cộng Hòa cho hay: “Có những khiếu kiện pháp lý đang được đệ trình tại tòa án và mọi người có tên trên lá phiếu đều có các quyền tiếp cận và [đưa ra] biện pháp khắc phục nhất định, và nếu họ muốn thúc đẩy điều đó thì họ có thể làm vậy. Một khi những điều đó được đưa ra xét xử và quá trình diễn ra thuận lợi, tôi sẽ chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử”.

Thống đốc bang Arizona - mỹ
Tổng thống Donald Trump gặp Thống đốc Doug Ducey của Arizona tại Phòng Bầu dục, ở Washington ngày 5 tháng 8 năm 2020. (Ảnh Doug Mills / New York Times qua Getty Images)

Đây là cuộc họp báo trước công chúng đầu tiên của ông Doug Ducey kể từ cuộc bầu cử ngày 3/1. Thống đốc Ducey nói thêm rằng: “Chúng ta có thể tin tưởng vào cuộc bầu cử của mình tại đây – Arizona. Vẫn có những nghi vấn và những câu hỏi  đó nên được giải đáp.”

Luật tiểu bang Arizona cho phép tất cả các hạt của Arizona xác nhận kết quả bầu cho đến ngày 23/11. Sau đó, các hạt phải gửi kết quả đến văn phòng ủy ban bang, và sau đó cần có thêm 10 ngày nữa để chờ xác nhận kết quả bầu cử trên toàn tiểu bang. 

Jack Phillips
Nguyệt Minh biên dịch