SANTA ANA, California – Những doanh nghiệp siêu nhỏ ở Quận Cam, chẳng hạn như những người bán hàng rong và cửa hàng bán tạp hóa nhỏ, bắt đầu hoạt động trước năm 2020 và bị ảnh hưởng “đáng kể” bởi đại dịch COVD-19 hiện có thể đăng ký xin trợ cấp 2,500 USD một lần cho đến giữa tháng Ba.

Bà Carma Lacy, Giám đốc Lực lượng Lao động và Phát triển Kinh tế của Quận Cam, nói với The Epoch Times rằng “Đây là những người bị bỏ lại phía sau trong các cơ hội tài trợ khác, và chúng tôi thực sự đang cố gắng nỗ lực để bảo đảm rằng họ là những người đầu tiên được viện trợ theo khoản trợ cấp này.”

Ban Vận động cho Doanh nghiệp Siêu Nhỏ của California trực thuộc Văn phòng Kinh doanh và Phát triển Kinh tế của Thống đốc hồi năm ngoái đã thành lập Quỹ Cứu trợ COVID-19 cho Doanh nghiệp Siêu Nhỏ.

Nhằm mục đích ưu tiên những doanh nghiệp siêu nhỏ ở 58 quận của tiểu bang không đủ điều kiện nhận các khoản trợ cấp khác trong thời gian xảy ra đại dịch, chẳng hạn như 1,2 triệu doanh nghiệp ở California đã nhận được khoản vay thông qua Chương trình Bảo vệ Tiền lương (Paycheck Protection Program, PPP) hoặc tài trợ bổ sung thông qua Đạo luật CARES (Đạo luật Hỗ trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế Virus Corona).

Theo Cổng thông tin Tài trợ của California, tổng kinh phí khả dụng của chương trình tài trợ dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ được ước tính vào khoảng 50 triệu USD.

Tiểu bang này đã phân bổ khoảng 3.9 triệu USD cho Quận Cam.

Bên cạnh việc [cân nhắc tới] thời gian bắt đầu kinh doanh và những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải trong đại dịch, những người nộp đơn xin trợ cấp nếu kiếm được tổng doanh thu dưới 50,000 USD trước đại dịch COVID và có ít hơn năm nhân viên toàn thời gian có thể đủ điều kiện nhận được khoản trợ cấp này.

Ngoài ra, theo trang web này, chương trình đầu tiên của loại hình này sẽ ưu tiên chủ sở hữu của những doanh nghiệp siêu nhỏ đang “đối mặt với các rào cản chưa từng có trong việc tiếp cận vốn” như phụ nữ, người dân tộc thiểu số, cựu binh, người nhập cư bất hợp pháp, và những người có thu nhập thấp.

Bà Lacy cho biết ngay khi họ xác định được đối tượng ưu tiên, cơ hội nhận được tài trợ cũng sẽ được mở cho chủ sở hữu doanh nghiệp siêu nhỏ khác.

Bà nói “Chúng tôi thực sự muốn các khoản trợ cấp được trao tận tay đến những cộng đồng bị thiệt thòi và những chủ doanh nghiệp có hoàn cảnh khó khăn.”

Khoản tài trợ dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ này vừa giúp chủ sở hữu trang trải tiền mua thiết bị, họ vừa có thể đầu tư vốn, chi trả cho giấy cấp phép, hoặc giảm bớt bất kỳ khoản nợ nào phát sinh trong đại dịch, mà bà Lacy cho là một chương trình tài trợ “linh hoạt” hơn.

Người nhận tài trợ có thời hạn đến ngày 01/06/2022, để sử dụng khoản kinh phí này và cung cấp hóa đơn để làm bằng chứng cho việc mua hàng.

Tuy nhiên, theo bà Lacy, nếu số tiền này không được sử dụng đúng mục đích đã định của họ, người nhận sẽ không bị phạt.

Các quan chức của quận cho biết họ dự kiến ​​sẽ có hơn 10,000 doanh nghiệp nộp đơn trong khoảng thời gian bốn tuần đăng ký tài trợ, nhưng có ít nhất 1,400 doanh nghiệp sẽ đủ điều kiện là một trong những nhóm mục tiêu được ưu tiên.

Từ ngày 14/02 đến ngày 15/03, chủ sở hữu doanh nghiệp có thể đăng ký tại đường link oconestop.com/grant-relief-programs để được hỗ trợ.

Bà Lacy nói: “Theo thời gian, chúng tôi đưa ra các cơ hội tài trợ, nhận phản hồi, và ngày một cải thiện. Đây là cơ hội để chúng tôi giúp đỡ cải thiện cho những người mà chúng tôi không chi trả cho một vài phần trong khoản tài trợ trước đó vì họ không có đủ nhân viên, hoặc họ là nhân viên hợp đồng, hoặc họ là một doanh nghiệp tư nhân ở nhà hoặc người làm thẩm mỹ hay thợ hớt tóc thuê địa điểm không phải chịu chi phí chung, nhưng họ vẫn bị ảnh hưởng.”

Ông Brandon Drey là ký giả của The Epoch Times tại California.

Nhã Phúc biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm: