Bất chấp mọi nỗ lực Thức tỉnh của phe cánh tả và các đồng minh của họ trên phương tiện truyền thông thiên tả, hầu hết người Mỹ vẫn tự hào về đất nước của chúng ta và coi trọng lòng yêu nước.

Người Mỹ vẫn yêu nước
Quốc kỳ Hoa Kỳ. (Ảnh: Pixabay)

Những mối nguy lớn nhất mà Đảng Dân Chủ phải đối mặt trong năm 2022 và 2024 là những sự bùng phát liên tục của chủ nghĩa chống Mỹ công khai từ phe cấp tiến và những nỗ lực “thức tỉnh” của phía họ nhằm buộc người Mỹ chấp nhận những ý tưởng mà họ không tin-và trong một số trường hợp bị phủ nhận sâu sắc.

Bất chấp tất cả những gì quý vị thấy trên phương tiện truyền thông chi phối bởi cánh tả cực đoan thức tỉnh, người Mỹ vẫn có truyền thống rõ rệt trong cách họ nhận thức về bản thân và cách họ đánh giá lòng yêu nước.

Công ty McLaughlin & Associates đã thực hiện một cuộc khảo sát cho một dự án Gingrich 360 mà chúng tôi đang thực hiện, và kết quả rõ ràng hơn nhiều so với những kỳ vọng mà phương tiện truyền thông cánh tả muốn hướng quý vị tới.

Hãy xem xét các kết quả khảo sát sau đây.

Cánh tả liên tục sử dụng ngôn từ gây chia rẽ và cố gắng buộc người Mỹ phải thừa nhận những đặc tính bộ lạc theo chủng tộc hoặc sắc tộc hơn là ủng hộ một bản sắc dân tộc chung. Dù vậy, 87% người Mỹ chủ yếu coi mình là người Mỹ trong khi chỉ 8% chủ yếu coi mình là người da màu. Tỷ lệ này ở người da đen là 66% so với 28%. Tỷ lệ người gốc Tây Ban Nha chuộng bản sắc Mỹ là 76% so với 17%. Cụ thể, trong số các hộ gia đình nhập cư, 85% coi mình là người Mỹ và chỉ 11% coi mình là người da màu.

Vì vậy, lần tới khi quý vị nghe thấy một nhân vật cánh tả nào đó quảng bá bản sắc chủng tộc hoặc bộ tộc hơn là bản sắc thống nhất của người Mỹ, hãy nhớ rằng họ chỉ đang nói với 1/10 dân số đất nước và bị 85% dân số đất nước bác bỏ.

Trong khi phe Cánh Tả đang tấn công Hoa Kỳ, lịch sử của chúng ta, và những thể chế của chúng ta, thì hơn 3/4 người Mỹ (78%) đồng ý rằng Hoa Kỳ là quốc gia vĩ đại nhất trên trái đất. Chỉ có 19% không đồng ý. Điều thú vị là 79% hộ gia đình nhập cư so với 18% đồng ý rằng Hoa Kỳ là quốc gia vĩ đại nhất trên trái đất.

Trong khi phe Cánh Tả tập trung vào những luận điệu xuyên tạc lịch sử chống Mỹ và các bài công kích chống lại Hoa Kỳ, thì 3/4 người Mỹ (75%) cũng đồng ý rằng Mỹ là quốc gia tự do nhất và dân chủ nhất trên hành tinh. Điều này đúng với người Mỹ da đen (64%), người Mỹ gốc Tây Ban Nha (72%), và các hộ gia đình nhập cư (77%).

Sau tất cả sự huênh hoang về phân biệt chủng tộc có hệ thống, thuyết sắc tộc trọng yếu, và những nỗ lực khác để khiến mọi người suy nghĩ về sự chia rẽ bộ lạc, thì lý tưởng của người Mỹ vẫn là thống nhất và hướng tới các cá nhân hơn là các nhóm người.

Trên thực tế, 91% so với 5%, người Mỹ đồng ý với Mục sư Martin Luther King Jr. rằng tư chất của một người quan trọng hơn màu da của người đó.

Sự ủng hộ nhất quán đáng kể này của người dân Mỹ đối với một cái nhìn tích cực về nước Mỹ là một lời cảnh báo tới Cánh Tả: Nếu quý vị vẫn tiếp tục là đảng phân biệt chủng tộc, tiêu cực, gây chia rẽ đang cố gắng sử dụng chính phủ và chủ nghĩa tinh hoa xã hội để áp đặt các bản sắc về bộ lạc lên người dân Mỹ, thì quý vị sẽ bị đa số đông từ chối.

Người Mỹ không chấp nhận sự phản đối mang tính xuyên tạc và phá hoại của quý vị đối với nước Mỹ.

Nguồn từ Gingrich360.com

Tác giả Newt Gingrich, một đảng viên Đảng Cộng Hòa, từng là Chủ tịch Hạ viện từ năm 1995 đến năm 1999 và là ứng cử viên tranh cử tổng thống vào năm 2012.

Quan điểm được trình bày trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.

Do Newt Gingrich thực hiện
Nguyễn Lê biên dịch
Tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm: