SCMP hôm 7/10 tuyên bố từ Tổng lãnh sự quán Mỹ tại đặc khu Hồng Kông cho biết, Cơ quan này phản đối Trung Quốc hạn chế hoạt động của Tổng lãnh sự Hanscom Smith và cho rằng điều này vi phạm tự do cá nhân.

Trong tuyên bố có đoạn: “Lệnh hạn chế đối với Tổng lãnh sự Mỹ tại Hồng Kông, nằm trong đòn trả đũa gần đây của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cùng những báo cáo rằng Trung Quốc đã chỉ thị chính quyền Hồng Kông không gặp các nhà ngoại giao Mỹ, cho thấy Bắc Kinh không coi trọng cam kết của chính họ với người dân Hồng Kông, các quyền tự do cá nhân và chuẩn mực ngoại giao”.

Phản ứng được cơ quan ngoại giao Mỹ tại Hồng Kông đưa ra sau khi Bắc Kinh ban hành quy định mới, buộc Tổng lãnh sự Smith phải được Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho phép trước khi họp với quan chức trong chính quyền đặc khu hoặc nhân viên từ các tổ chức giáo dục ở thành phố.

An Bình tổng hợp