Tờ Axios hôm 17/11 đưa tin, Văn phòng Hoạch định Chính sách của Bộ Ngoại giao Mỹ chuẩn bị phát hành văn bản này. Tài liệu chỉ rõ các mối đe dọa từ sự trỗi dậy của “siêu cường độc tài” Trung Quốc.

hành vi thách thức của trung quốc
Bức ảnh chụp từ trên không này được chụp vào ngày 23 tháng 9 năm 2019, dòng người đi bộ trên nền cờ Trung Quốc. (Ảnh STR / AFP qua Getty Images)

Theo bản sao mà Axios có được, văn bản có tên: “Các yếu tố cấu thành thách thức từ Trung Quốc”.

Văn bản chỉ ra “hành vi nguy hại của ĐCSTQ và nguồn gốc hệ tư tưởng của nó; những vấn đề dễ bị tổn thương mà Trung Quốc phải đối mặt; cũng như cách ứng phó của Mỹ và các đồng minh”.

“Để đối mặt với thách thức từ Trung Quốc, Hoa Kỳ phải quay trở lại các nguyên tắc cơ bản”, Bộ Ngoại giao tuyên bố. Mỹ phải đưa ra “các chính sách vững chắc vượt trên các cuộc tranh cãi quan liêu; các cuộc chiến nội bộ; và vượt qua các chu kỳ bầu cử ngắn hạn”.

Văn bản của chính quyền Trump tuyên bố: “Mục tiêu bao quát của Hoa Kỳ phải là đảm bảo tự do”.

Tài liệu nêu rõ, chính quyền Trump “kết luận rằng hành vi cương quyết và các mục tiêu tự xưng của ĐCSTQ khiến Hoa Kỳ và các quốc gia khác cần xem xét lại các giả định; và phát triển một học thuyết chiến lược mới; để giải quyết tính cấp thiết và nghiêm trọng của thách thức từ Trung Quốc”.

Văn Thanh Bùi tổng hợp