Hoàn Khải, không rõ là người ở vùng nào, bái Hoa Dương Đào tiên sinh làm thầy. Ông làm một số việc tạp vụ đơn giản, đã lặng lẽ làm việc như thế mười năm không ai để ý đến. Tính cách của ông trầm tĩnh cẩn thận, làm xong công việc rồi, thì không làm gì thêm nữa. 

Một hôm, có hai vị Thanh đồng cưỡi bạch hạc từ trên trời hạ xuống, đáp xuống trong sân nhà Đào tiên sinh. Đào tiên sinh hết sức vui mừng đến cửa nghênh đón, nhưng hai vị Thanh đồng cưỡi hạc lại nói: “Thái Thượng Lão Quân lệnh cho chúng tôi tới gặp Hoàn tiên sinh”. Đào tiên sinh nhất thời nói không nên lời, nghĩ thầm trong những học trò của mình đâu có người nào họ Hoàn, liền bảo mọi người tìm kiếm thử xem, kết quả thực đúng là tìm ra được, hóa ra là Hoàn Khải làm việc vặt trong nhà của Đào tiên sinh. Vì vậy Đào tiên sinh đã hỏi Hoàn Khải tu Đạo gì mà đạt tới trình độ này, Hoàn Quân (Hoàn Khải) nói: “Ta lặng lẽ dưỡng tính tu Đạo đã nhiều năm, hơn nữa ta tự thân đến Thiên Giới bái yết Thái Đế cũng đã chín năm rồi, cho nên hôm nay Thần Tiên mới có thể đến triệu ta thăng Thiên”. Đào tiên sinh vừa nghe lập tức bái Hoàn Quân làm sư phụ, Hoàn Quân vội cự tuyệt, nói sao có thể đảm đương làm sư phụ được. Đào tiên sinh nói: “Tôi tin theo Đạo giáo, cũng chăm chỉ tu Đạo, cũng có thể nói là rất chuyên cần tu Đạo. Có phải vì tôi có tội lỗi gì nên không cho tôi đắc đạo thành Tiên, mà để tôi ở lại nhân gian này? Cầu ngài ở Thiên Giới nghe ngóng giúp tôi một chút, quay lại nói cho tôi biết”. Nghe xong, Hoàn Quân mặc vào y phục Tiên nhân, cưỡi một con bạch hạc rồi bay lên Trời.

Ba ngày sau, Hoàn Quân bí mật hạ xuống trong nhà của Đào tiên sinh nói với Đào tiên sinh rằng: “Ông đã tích được nhiều âm đức, nhưng vốn trong những bài thuốc của ông, ông lại dùng các loại côn trùng như con ruồi, con đỉa làm thành vị thuốc. Thuốc loại này tuy rằng có ích cho con người, nhưng ông đã phạm vào tội sát sinh giết chết sinh mạng sống. Từ nay trở đi, đến mười hai năm sau, ông sẽ qua đời thoát khỏi nhục thể này của ông, đến Bồng Lai Tiên đảo nhiệm chức Thủy giám”. Nói xong Hoàn Quân đi mất.

Sau đó Đào Quân dùng thảo dược thay thế côn trùng làm vị thuốc, lại viết ba cuốn bản thảo khác để chuộc tội. Về sau ông quả nhiên thoát bỏ nhục thể đắc Đạo thành Tiên.

(Theo “Thần Tiên cảm ngộ truyện”, “Thần Tiên thập dị” bản thời nhà Minh)

Bài đăng lại từ nguồn báo Chánh Kiến: https://www.zhengjian.org/node/31220

Do Sử Kha biên tập
Tiểu Minh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Xem thêm: