Theo Tuổi trẻ ngày 15/10, kết quả cuộc làm việc giữa Hội đồng thẩm định sách giáo khoa lớp 1 môn tiếng Việt và nhóm tác giả của sách giáo khoa Cánh diều đi tới thống nhất sẽ chỉnh sửa tối đa các ý kiến góp ý.

Sách giáo khoa lớp 1. (Ảnh yenbai.gov.vn )

Cụ thể là, chỉnh sửa và bổ sung ngữ liệu để giáo viên có thể thay thế một số đoạn/bài đọc cho phù hợp hơn với học sinh lớp 1. Ví dụ như các bài: Cua, cò và đàn cá; Hai con ngựa; Lừa, thỏ và cọp… Đồng thời thay thế một số từ ngữ khó hiểu, ít dùng như từ: nhá, nom, quà quà (mô tả tiếng kêu của con quạ), chén… 

Hội đồng thẩm định cũng đề nghị tác giả khi chọn văn bản thay thế không sử dụng truyện ngụ ngôn hoặc các đoạn/bài “đa nghĩa”, nên lựa chọn đoạn/bài trong kho tàng văn học Việt Nam.

Bộ GD-ĐT yêu cầu nhà xuất bản và tác giả xây dựng phương án chỉnh sửa, hiệu đính, gửi Hội đồng thẩm định để thẩm định và để Bộ trưởng Bộ GD-ĐT xem xét phê duyệt trước ngày 15/11/2020.

Hoàng Kiên tổng hợp