Tại cuộc họp báo chiều 1/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam – bà Lê Thị Thu Hằng, khẳng định lập trường của Việt Nam về các vấn đề liên quan đến Biển Đông là nhất quán và đã được thể hiện trong nhiều dịp khác nhau.

Theo bà Hằng, Việt Nam hoan nghênh những lập trường về Biển Đông phù hợp với Công ước luật Biển 1982. Và cho biết thêm, Việt Nam cho rằng các nước cùng chia sẻ nguyện vọng và mục tiêu chung về việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển ở Biển Đông.

Trước đó, ngày 17/9 vừa qua, Anh, Pháp, Đức đã gửi công hàm chung lên Liên Hợp Quốc khẳng định các tuyên bố chủ quyền “lịch sử” của Trung Quốc ở Biển Đông không tuân thủ luật pháp quốc tế và các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển.

Nội dung công hàm khẳng định, ba nước trên nhấn mạnh, các tuyên bố chủ quyền liên quan đến việc thực thi “quyền lịch sử” đối với các vùng biển ở Biển Đông không tuân thủ luật pháp quốc tế và các điều khoản của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển.

An Bình tổng hợp