TIN TRƯA 14/10: 4 tỉnh miền Trung đề nghị cứu trợ khẩn cấp, Trung Quốc trúng ghế Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc. 

Bản tin trưa ngày 14/10 ngày hôm nay có chủ đề như sau: 4 tỉnh miền Trung đề nghị cứu trợ khẩn cấp, Trung Quốc trúng ghế Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC