Tin chiều 26/11: Thẩm phán Pennsylvania chặn xác nhận kết quả bầu cử, chờ điều trần

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC