Tin bầu cử Mỹ 4/11: Trump chuẩn bị phát biểu chiến thắng, đã sở hữu ít nhất 287 phiếu đại cử tri

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC