Mai Sẽ Bình Yên: Thiện-Ác cuối cùng sẽ có báo ứng, chỉ là sớm hay muộn mà thôi

Thiện ác cuối cùng đều có báo ứng, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi Người xưa từng nói: “Vi thiện giả thiên báo dĩ phúc, vi ác giả thiên báo dĩ hoạ” (Ý…

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC