GIAO LỘ THÔNG TIN: Tiền Kỹ Thuật Số Trung Quốc

Nhà cầm quyền Trung Quốc đã đóng cửa các thành phố và thị trấn biên giới với Myanmar và tuyên bố tình trạng thời chiến khi vi rút viêm phổi Trung Quốc tiếp tục lây…

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC