GIAO LỘ THÔNG TIN: Lính Trung Quốc khóc trên đường tới biên giới Ấn Độ; Hoa Kỳ bắt ‘Siêu gián điệp’

Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: 0:26 - Hành vi che đậy dịch Covid của Trung Quốc 1:53 - Quân đội Trung Quốc ‘đạo nhái'' Phim Mỹ 2:40 - Lính Trung…

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC