“Gậy ông đập lưng ông”, Biden và chính quyền Obama đang khốn đốn vì đạo luật Logan

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC