CHUYÊN ĐỀ ĐIỂM NÓNG: Lợi nhuận khổng lồ của các doanh nghiệp nhà tù Trung Quốc từ đâu mà có?

Chuyên đề điểm nóng ngày hôm nay của chúng tôi có tựa đề: Lợi nhuận khổng lồ của các doanh nghiệp nhà tù Trung Quốc từ đâu mà có? Kính mời quý vị cùng theo dõi.

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC