NYTimes ‘Tổng Lực Hạ Uy’ TT Trump trước giờ bầu cử

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC