Chưa đỗ “Ông nghè” đã đe “Hàng tổng”. Kết cục nào sẽ dành cho Biden?

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC