Cả thế giới đang trông chờ kẻ đứng sau phần mềm “Nhầm phiếu” bầu cử Mỹ là ai?

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC