BẦU CỬ MỸ 2020: Biden đột ngột cán đích, Trump kiện lên tòa án tối cao

BẦU CỬ MỸ 2020: Biden đột ngột cán đích, Trump kiện lên tòa án tối cao, kính mời quý vị đón xem.

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC