[Video] Xét nghiệm ở Đại Liên không chính xác, trình tự gen của virus là một ẩn đố

[Báo The Epoch Times ngày 06 tháng 1 năm 2021] Xin chào mọi người, tôi là Triệu Bồi. Dịch bệnh ở Đại lục lại bùng phát dữ dội. Tiêu điểm hôm nay: Nhiều vòng kết…

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC