TT Joe Biden đã bị 12 tiểu bang khởi kiện về một sắc lệnh liên quan đến biến đổi khí hậu, nói rằng sắc lệnh này có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của các tiểu bang.

TT Biden bị 12 tiểu bang khởi kiện
TT Joe Biden, cùng với Phó TT Kamala Harris, tham dự một cuộc họp trong Oval Office tại Tòa Bạch Ốc ở Hoa Thịnh Đốn hôm 03/03/2021. (Ảnh: Alex Brandon/Pool/Reuters)

Tổng chưởng lý của các tiểu bang Arkansas, Arizona, Indiana, Kansas, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Tennessee và Utah đã cùng tham gia một đơn kiện do Tổng chưởng lý tiểu bang Missouri Eric Schmitt đệ trình.

“Việc sản xuất nông nghiệp, năng lượng, và chế tạo rất trọng yếu đối với nền kinh tế của tiểu bang Missouri và tạo việc làm cho hàng nghìn cư dân Missouri chăm chỉ trên khắp tiểu bang này. Theo sắc lệnh của TT Biden, điều mà ông ấy không có thẩm quyền ban hành, những công dân Missouri này, những con người chăm chỉ đã sống và làm việc trên mảnh đất này qua nhiều thế hệ có thể bị bỏ mặc trong cát bụi,” ông Schmitt, một đảng viên Cộng Hòa, nói trong một tuyên bố hôm 08/03.

Vụ kiện này thách thức Sắc lệnh số 13990 của TT Biden, có tiêu đề “Bảo vệ Sức khỏe Cộng đồng và Môi trường và Phục hồi Khoa học để Giải quyết Khủng hoảng Khí hậu,” đồng thời cáo buộc chính phủ TT Biden không có đủ thẩm quyền để đưa ra các con số ràng buộc về “chi phí xã hội của khí nhà kính” trong các quy định liên bang.

“Từ các hóa đơn tiền điện, khí đốt… tăng lên đến việc thất nghiệp, việc mở rộng quy mô to lớn quyền kiểm soát liên bang có khả năng tác động đến hầu như mọi hộ gia đình ở tiểu bang này – đó là lý do tại sao hôm nay, tôi dẫn đầu một liên minh các tiểu bang để chấm dứt sắc lệnh này và bảo vệ các gia đình ở Missouri,” ông Schmitt nói.

Tòa Bạch Ốc đã không hồi đáp ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Đơn kiện này lập luận rằng sắc lệnh của TT Biden có thể gây thiệt hại hàng ngàn tỷ USD đối với nền kinh tế Hoa Kỳ, đồng thời nói rằng sắc lệnh này đe dọa học thuyết phân quyền của Hiến pháp.

“Trên thực tế, con số khổng lồ này sẽ được sử dụng để biện minh cho việc bành trướng vô lối không kém phần của quyền kiểm soát liên bang vốn sẽ xâm nhập vào mọi khía cạnh của cuộc sống của người dân Hoa Kỳ – từ ô tô, tủ lạnh và nhà cửa, đến đồ tiêu dùng và hóa đơn điện của họ,” đơn kiện trên cho biết.

Theo Tòa Bạch Ốc, sắc lệnh ngày 20/01 của TT Biden nhằm mục đích “thúc đẩy và bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường của chúng ta” cũng như “bảo tồn các kho tàng và di tích quốc gia của chúng ta.”

“Ở nơi nào mà Chính phủ Liên bang trước đây chưa đáp ứng được cam kết đó, thì Chính phủ phải thúc đẩy công lý về môi trường,” sắc lệnh nêu rõ. “Khi thực hiện trách nhiệm này, chính phủ liên bang phải được hướng dẫn bằng khoa học tốt nhất và được bảo vệ bởi các quy trình bảo đảm tính toàn vẹn của việc ra quyết định của Liên bang.”

Sắc lệnh này chỉ thị tất cả các cơ quan và bộ ngành của liên bang đánh giá lại và “hành động” để giải quyết các sắc lệnh liên quan đến khí hậu của chính phủ cựu TT Trump.

Đơn kiện đã được đệ trình hôm 08/03 lên tòa án liên bang ở Quận phía Đông của Missouri.

Do Jack Phillips thực hiện
Hạo Văn biên dịch

Xem thêm: