Thống đốc bang California Gavin Newsom đã vượt quá thẩm quyền và vi phạm Hiến pháp của tiểu bang trong việc ban hành lệnh hành pháp cho phép tất cả người dân California bỏ phiếu qua đường bưu điện nếu họ muốn.

Hôm 13/11, Thẩm phán Sarah Heckman của Tòa án Thượng thẩm hạt Sutter đã ra phán quyết rằng: “Thống đốc bang không được thực hiện quyền lập pháp trừ khi được Hiến pháp cho phép. Điều V, Mục 1 của Hiến pháp California không trao cho Thống đốc quyền thực hiện những chức năng đã được trao cho Cơ quan lập pháp, nếu không có sự ủy quyền của Cơ quan lập pháp về một phần thẩm quyền lập pháp của mình cho các quan chức hoặc tổ chức hành pháp thông qua các luật định đã được ban hành”.

Thống đốc bang California là thành viên của Đảng Dân Chủ. Lệnh bỏ phiếu qua thư của ông nêu rõ, do đại dịch COVID-19, “tất cả người dân California đã đăng ký bỏ phiếu vào” Ngày Bầu cử 3/11 “phải được trao quyền bỏ phiếu qua đường bưu điện, như một biện pháp thay thế cho việc bỏ phiếu trực tiếp”.

Ông Newsom giải thích rằng, bộ luật của chính quyền California trao cho thống đốc của bang quyền ban hành các lệnh giống như lệnh liên quan về phiếu bầu qua thư. Tuy nhiên, với giải thích này, ông đã không thuyết phục được Thẩm phán Sarah Heckman.

Theo tài liệu phán quyết, bà Heckman khẳng định, nhánh lập pháp đưa ra luật, còn thống đốc bang và nhánh hành pháp chịu trách nhiệm thực thi luật một cách trung thực.

Zachary Stieber
Minh Nguyệt biên dịch 

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]