Ngụy Vũ đại đế – Tào Tháo

Thiên cổ anh hùng
Minh họa Tào Tháo trong tác phẩm Tam tài đồ hội đời nhà Minh. (Ảnh: Wikipedia)

Chân nhân hạ thế chấn càn cương

Bát loạn phản chính đại nghĩa chương

Tiên thát vũ nội quân uy thịnh

Vận trù diễn mưu binh pháp dương

Thi phú cửu thiên khai thương vũ

Đồng tước tam đài khởi nhạc chương

Đạo giáo sơ manh xảo phù trì

Thiên cổ phong lưu thiên cơ tàng

Diễn nghĩa:

Chân nhân hạ thế chấn càn cương

Dẹp loạn phản chính biểu dương đại nghĩa.

Đại quân uy vũ chinh phục thiên hạ

Hồng dương binh pháp vận trù diễn mưu.

Thơ phú khai mở bầu trời cửu thiên

Đồng Tước Tam Đài mở ra chương nhạc.

Khéo phù trợ Đạo giáo buổi ban đầu

Phong lưu thiên cổ ẩn giấu thiên cơ.

Lời nói đầu

Trăm năm đời người, so với dòng sông lịch sử dài lâu của nhân loại thật không gì đáng kể, chỉ tựa như chớp mắt. Đối với lịch sử văn minh 5000 năm này, bấy nhiêu đó cũng chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, tựa như bóng câu trôi qua cửa sổ. Những gì đã trải qua là để nhân loại phân biệt thật giả, nhận rõ thiện ác, bồi dưỡng các năng lực, tư tưởng, và hành vi ứng đối nên có trong đời. Đó là quá trình kiến tạo to lớn và lâu dài về tinh thần và ý niệm của những bậc tinh anh trong lịch sử, hoàn toàn không phải là điều chỉ trong một sớm một chiều hay một kiếp một đời là có thể tạo nên. 

Sáng Thế Chủ thông qua năm tháng lâu dài tuế nguyệt ấy đã cho con người vốn mang hình tượng của Thần Phật nhưng không có tư tưởng và năng lực của Thần Phật, từng chút từng chút một bồi dưỡng nên các loại nội hàm tư tưởng, các loại năng lực và hành vi, bao gồm cả điều mà nhân loại gọi là “hiện tượng tự nhiên” như gió, tuyết, mưa, sấm, sét. Rất nhiều điều nhân loại cần có như tư tưởng, tình cảm, văn hóa, hay đạo lý tu luyện… đều là thông qua một hoặc nhiều triều đại với biết bao chúng sinh đã tham dự vào mà hoàn thành nên.

Thời đại Tam Quốc sải bước dài hơn trăm năm, đã có biết bao sinh mệnh đến nhân gian kết duyên, ví như Tào Tháo, Gia Cát Lượng, Chu Du, Lưu Bị cho đến Tôn Quyền. Năm anh hùng thiên cổ này đã dẫn dắt chúng sinh của họ mà biểu diễn và giải thích nội hàm của “Nghĩa”, vì hậu thế mà lưu lại câu chuyện thiên cổ truyền kỳ khắc cốt ghi tâm. Họ cũng để lại cho người đời sau hiểu rõ thế nào là “Nghĩa”, ví như thuận thiên trị quốc, quân thần dũng cảm, anh hùng kết bái, trọng nghĩa khinh lợi, xả thân vì nghĩa, “cử nghĩa binh, hưng nghĩa sư” (phát động binh quyền, giơ cao ngọn cờ chính nghĩa)… Mỗi một câu chuyện về chữ Nghĩa xúc động lòng người ấy đều được khắc sâu trong tư tưởng hậu thế. Hễ nhắc đến nghĩa, người ta liền lập tức nhớ đến chữ Nghĩa trong thời đại Tam Quốc này.

Ngụy Vũ Đại Đế Tào Tháo là ngôi sao đế vương mang theo điềm lành, là chân nhân hạ thế, “bát loạn trị thế” (dẹp loạn lạc đem đến thái bình), thuận theo ý Trời mà diễn “Nghĩa”. 

Tào Tháo khí chất hùng hồn, lòng thản nhiên với tao loạn của thế gian. Ông từng nói: “Thiết sử quốc gia vô hữu cô, bất tri đương kỷ nhân xưng đế, kỷ nhân xưng vương”, ý nói: “Nếu như quốc gia không có ta, không biết đã có mấy người xưng đế, mấy người xưng vương rồi!” (Trích sách “Nhượng huyền tự minh bản chí lệnh” – Tào Tháo, còn gọi là “Thuật Chí Lệnh”).

Tào Tháo một tay hoạch định chiến lược, chế ngự binh quyền, ưu lo cho nguy bại của quốc gia, thương xót cho khổ nguy của bách tính, lĩnh nghĩa quân, chém phản nghịch, binh chinh thiên hạ, vương giả trị quốc khiến đất trời rung chuyển, hiển lộ oai phong của bậc anh hùng có khả năng an trị thời loạn thế. Tào Tháo ngày bàn bạc sách lược quân sự, đêm luận kinh thư, tài năng thiên phú, nghĩa tựa trời xanh, triển hiện hào khí rực sáng chấn động cổ kim.

Ông biết rõ Trời giúp nhà Hán nhưng vẫn bình thản định thiên hạ, lấy việc nhỏ thành đại sự mà răn mình, noi theo cổ nhân thà chết mà giữ nghĩa. Cứu tế thương sinh, sửa sang chính quyền nhà Hán, chế áp cường hào, hưng thôn điền, tu sửa thủy lợi, minh bạch phép tắc, xem trọng lễ tiết, cần kiệm, lại tận lực bảo hộ Hán triều được duy trì thêm mấy thập kỷ.

Tào Tháo thuận thiên diễn “Nghĩa”, công đức lưu mãi tận nghìn thu, không màng đến danh tiếng bản thân. Ông được người đời sau bình phẩm là anh hùng khí khái, về thư pháp thì nét bút cứng cáp, mạnh mẽ. “Chữ khắc nơi nào cần nặng tự khắc nặng, nơi nào cần nét dày tự khắc dày, các nơi đều không ảnh hưởng nhau, mà đều không thể giả mạo được, vậy nên gọi là anh hùng chân chính”.

Tào Tháo lấy lời anh hùng, khẩu khí vô cùng anh dũng: “Rồng có thể biến lớn biến nhỏ, có thể lên cao, có thể ẩn xuống thấp. Khi biến lớn thì hưng mây gọi mưa, lúc biến nhỏ lại tự ẩn giới tàng hình. Nổi lên cao tự bay vượt giữa trời đất, ẩn xuống thấp tự nép mình vào trong sóng nhỏ. Tự biết rõ sự biến hóa của khí trời xuân vượng, long thời, mà như người đắc chí tung hoành tứ hải. Rồng tuy là động vật, nhưng có thể so với anh hùng cái thế. Được xưng tụng là anh hùng, lòng hoài chí lớn, bụng đầy diệu kế, chứa đựng sự cơ trí của vũ trụ, tự thông suốt ý chí của trời đất vậy”.

Tào Tháo cũng cấm tuyệt cúng tế bừa bãi và thói dâm ô trong quan dân, diệt trừ loạn quỷ linh thể thấp, dẹp tan Hoàng Cân (Khăn Vàng), đề bạt Thiên Sư (đạo trưởng), trợ giúp Đạo giáo, thúc đẩy Đạo giáo phát triển hưng khởi, đề cao đạo đức và nếp sống của thế nhân.

Tào Tháo thống lãnh ngự quân, chinh chiến sa trường, cầm trường mâu ngâm thơ, thành văn. Tuy là người đời sau bêu xấu điều này, nhưng không thể không tán thưởng ông là một thần tử có tài năng trị quốc, là nhà quân sự hiếm có, nhà văn học lớn trong lịch sử Trung Hoa cổ đại.

Nền tảng văn chương của Tào Tháo biểu hiện trong tính tình trầm bổng bi thương, độc nhất mà siêu việt, thâm trầm mà hào sảng, anh tuấn mà sảng khoái, khai sáng nên phong cốt Kiến An. Văn chương của ông toát ra cái khí chất đại khí hùng quân, dung nạp vũ trụ, thiên cổ truyền ca, thực là thi sĩ chân chính trong lịch sử vậy!

Tào Tháo còn viết nên nhiều sách võ học lớn như “Mạnh Đức tân thư”, “Tôn Tử lược giải”… lại đem tinh túy dụng binh lưu lại cho thế nhân. Trong đó đạo lý binh pháp lưu lại sau này được các binh gia trong các triều đại lịch sử tán thưởng khen ngợi không ngừng.

Trong lịch sử nhân loại có rất nhiều kinh sách chính sử, dã sử, truyền thuyết dân gian, văn học nghệ thuật, những gì gọi là trung – gian, thiện – ác nhân đó mà được lưu truyền thiên cổ. Tuy nhiên không phải tất cả những truyền thuyết này đều chuẩn xác. Rất nhiều điều lưu truyền trong lịch sử như các luận thuật, nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử cũng không nhất định là chính xác.

Những tiểu thuyết, hý kịch vì để lưu truyền rộng rãi đã trải qua sự thay đổi về nội dung, xử lý về nghệ thuật, do đó cần người đọc cẩn trọng lựa chọn mà đánh giá, quy kết. Hơn ngàn năm trước trở lại đây, có rất nhiều tiểu thuyết, hý kịch đều là theo cùng một khuôn mẫu, đem Ngụy Vũ Đế Tào Tháo mô tả thành nhân vật phản diện, gian hùng, ngang ngược… Từ sự an bài của Sáng Thế Chủ trên phạm vi xã hội, trong lịch sử rộng lớn cho đến nội hàm thâm sâu, loạt bài viết này mong mỏi phần nào làm minh bạch lại lịch sử, tái hiện chân thực hình ảnh anh hùng thiên cổ Ngụy Vũ Đại Đế Tào Tháo. 

Tổ nghiên cứu nhân vật thiên cổ anh hùng của văn hóa Thần truyền huy hoàng 5000 năm
Mạnh Hải biên dịch

Xem thêm:

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống. Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng, Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả thông qua việc chia sẻ, lan tỏa các bài viết đến với cộng đồng. Epoch Times tin rằng đây là cách để chúng ta cùng kiến tạo tương lai, đi tới một đại kỷ nguyên mới huy hoàng và đẹp đẽ hơn.


Mọi ý kiến và đóng góp bài vở, xin vui lòng gửi về: [email protected]