Một cuộc thăm dò mới của ABC News và Ipsos chỉ ra rằng 75% người Mỹ đánh giá tiêu cực về nền kinh tế, khi quốc gia này phải vật lộn với sự gián đoạn chuỗi cung ứng đang diễn ra, tình trạng thiếu lao động, lạm phát và một tương lai không chắc chắn cho thị trường chứng khoán.

Cuộc thăm dò này, yêu cầu những người trả lời “mô tả tình trạng nền kinh tế của quốc gia những ngày nay,” thường được chào đón bằng những câu trả lời ít nhiệt tình hơn. Trong số những người đã trả lời, 28% nói “kém” và 47% nói “không tốt lắm”, trong khi 23% nói “tốt” và chỉ 1% nói “xuất sắc.”

Sự khác biệt là rõ ràng khi tổng hợp các phản hồi tiêu cực nói chung và so sánh với các phản hồi tích cực nói chung: 75% người Mỹ đánh giá tiêu cực về nền kinh tế, thấp hơn 24% người đưa ra đánh giá tích cực.

Trong suốt đại dịch virus Trung Cộng, các nhà hoạch định chính sách nhìn chung đã duy trì tăng trưởng GDP và thị trường chứng khoán tương đối cao thông qua lãi suất thấp và các tấm chi phiếu kích thích.

Tuy nhiên, những rạn nứt đã bắt đầu xuất hiện trong nền móng của nền kinh tế trong đại dịch, đặc biệt là khi Cục Dự trữ Liên bang báo hiệu ý định theo đuổi chính sách tăng lãi suất mạnh mẽ hơn để kiềm chế lạm phát. Kỳ vọng về lãi suất cao hơn đã dẫn đến những khó khăn trên thị trường chứng khoán, với Nasdaq giảm hơn 11% tính đến thời điểm hiện tại.

Những khó khăn này vẫn chưa biến mất với công chúng Mỹ, những người đang hàng ngày phải đối mặt với thực tế của nền kinh tế đại dịch. Khi tiền lương tăng không theo kịp với lạm phát kỷ lục, thiệt hại này đã trở nên không thể bỏ qua đối với những người bình thường.

Nếu kết quả bổ sung từ cuộc thăm dò tương tự của Ipsos/ABC News là đáng tin cậy, thì những tai ương kinh tế này cũng đã ảnh hưởng đến xếp hạng chấp thuận của Tổng thống Joe Biden. Khi được hỏi về cách quản lý nền kinh tế của tổng thống, chỉ 42% người được hỏi đánh giá tích cực, giảm 18% so với thời kỳ trăng mật ngắn ngủi của tổng thống vào tháng 3 năm 2021.

Cuộc thăm dò được tiến hành vào hôm 28-29/01/2022 dựa trên mẫu xác suất đại diện trên toàn quốc gồm 510 người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên. Sai số lấy mẫu được cộng hoặc trừ 4.9 %.

Mặc dù có sự khác biệt đáng kể giữa các đảng phái về cách những người được hỏi đánh giá về nền kinh tế, cả Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ đều đã đưa ra đa số những đánh giá tiêu cực về nền kinh tế Mỹ. Trong một năm đối mặt với sự bất ổn về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, thị trường, và lạm phát, các đánh giá tồi tệ về nền kinh tế của quốc gia là phổ biến, và các nhà hoạch định chính sách có nhiệm vụ phải đảo ngược những xu hướng này hoặc tiếp tục đối mặt với hình ảnh ngày càng xấu của chính họ cho đến đến giữa nhiệm kỳ.

Ông Nicholas Dolinger là một ký giả về kinh doanh của The Epoch Times và là người tạo ra podcast “The Beautiful Toilet”.

Bình Hòa biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm: