Các công ty ngoại quốc sẽ gặp khó khăn hơn trong việc mua các doanh nghiệp Anh Quốc được xem là then chốt đối với an ninh quốc gia, vì luật mới của Vương Quốc Anh trao nhiều quyền lực hơn cho chính phủ để giám sát đầu tư của ngoại quốc.

Đạo Luật An ninh Quốc gia và Đầu tư (luật mới của Vương Quốc Anh) có hiệu lực hôm 04/01, được cho là cải tổ lớn nhất của hệ thống an ninh quốc gia của Vương quốc Anh trong 20 năm.

Theo các quy định mới, chính phủ sẽ có thể xem xét kỹ lưỡng và can thiệp vào các thương vụ mua lại của các nhà đầu tư có thể gây tổn hại đến an ninh quốc gia của Vương quốc Anh.

Chính phủ sẽ có thể áp đặt các điều kiện nhất định đối với thương vụ mua lại hoặc nếu cần thiết, ngăn chặn thương vụ, mặc dù các bộ trưởng cho biết những can thiệp như vậy sẽ rất hiếm và phần lớn các thương vụ sẽ có thể tiến hành để tránh bị chậm trễ.

Bộ trưởng Kinh doanh Kwasi Kwarteng cho biết, “Vương quốc Anh nổi tiếng thế giới là một nơi hấp dẫn để đầu tư nhưng chúng tôi luôn rõ ràng rằng chúng tôi sẽ không ngần ngại can thiệp ở những nơi cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia.”

Ông Kwasi Kwarteng, ngoại trưởng phụ trách chiến lược kinh doanh, năng lượng và công nghiệp, tổ chức một cuộc thảo luận với Thị trưởng Thung lũng Tees Ben Houchen vào ngày thứ hai của Hội nghị Đảng Bảo thủ ở Manchester, hôm 04/10/2021. (Ảnh: Ian Forsyth/Getty Images)

Ông cho biết các quy tắc mới là “đơn giản và nhanh chóng” sẽ đem lại cho mọi người ở Vương quốc Anh sự “yên tâm” rằng an ninh của họ vẫn là ưu tiên số một của chính phủ.

Các nhà đầu tư và doanh nghiệp ngoại quốc sẽ phải thông báo cho chính phủ nếu họ có kế hoạch mua bất kỳ phần nào của một doanh nghiệp Vương quốc Anh trong 17 lĩnh vực nhạy cảm của nền kinh tế mà có thể đe dọa an ninh quốc gia, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo và dịch vụ năng lượng hạt nhân.

Luật mới của Vương Quốc Anh được ban hành trên cơ sở hồi tố cho bất kỳ giao dịch nào được thực hiện kể từ hôm 12/11/2020 và đã được chính phủ viện dẫn về các giao dịch trong lĩnh vực quốc phòng được công bố vào đầu năm ngoái.

Vương quốc Anh không phải là quốc gia duy nhất tăng khả năng phòng thủ trước đầu tư thù địch của ngoại quốc. Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã ban hành hai quy định mới vào tháng 01/2020 điều chỉnh cách chính phủ liên bang xem xét đầu tư của ngoại quốc.

Úc cũng đã cập nhật luật đầu tư ngoại quốc của mình, trao cho bộ trưởng Ngân khố quyền lực lớn hơn để xem xét kỹ lưỡng các hồ sơ mua lại từ ngoại quốc, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại xung quanh việc đầu tư của Trung Quốc vào tài sản của Úc.

Một nghiên cứu của Hà Lan được công bố vào năm 2020 cho thấy Trung Cộng có ảnh hưởng từ trung bình đến lớn đối với 40% các doanh nghiệp Âu Châu được các công ty Trung Quốc mua lại trong thập niên vừa qua.

Bản tin có sự đóng góp của Lily Zhou, Katabella Roberts, Daniel Y. Teng, và PA Media
Bình Hòa biên dịch