Hai dân biểu Đảng Cộng Hòa đang kêu gọi Bộ Giáo dục xem xét lại việc sử dụng quỹ liên bang để thúc đẩy việc đưa Thuyết Phê phán Chủng tộc vào trong các lớp học lịch sử và lớp học công dân trên khắp đất nước.

Học sinh đọc thuộc lòng Lời tuyên thệ Trung thành trước khi vào lớp tại Freedom Preparatory Academy ở Provo, Utah, hôm 10/02/ 2021. (Ảnh: George Frey/Getty Images)

Trong một lá thư gửi Bộ trưởng Giáo dục Miguel Cardona, các dân biểu Doug Lamborn (Cộng Hòa–Colorado) và Jeff Duncan (Cộng Hòa–South Carolina) cho biết họ “lo ngại sâu sắc” về tiêu chuẩn ưu tiên [để nhận tiền tài trợ] vừa được đề xướng trị giá 5.3 triệu USD tài trợ cho Giáo dục Công dân và Lịch sử Hoa Kỳ. Theo quy tắc mới này, khoản tài trợ đó sẽ ưu tiên các chương trình giáo dục trong đó lồng ghép các ý tưởng của Dự án 1619 của New York Times và nhà lý luận phê phán chủng tộc Ibram X. Kendi vào việc giảng dạy của họ.

Một phần bức thư viết: “Học sinh nên tìm hiểu về sự độc đáo và vĩ đại của các hệ thống của Hoa Kỳ cũng như những thách thức mà chúng ta đã vượt qua với tư cách là một quốc gia. Do đó, sẽ là phản tác dụng và thậm chí là nguy hiểm khi để các em học sinh dễ bị tổn thương của chúng ta học về những điều dối trá lưu hành trong Dự án 1619 hay trong cuốn ‘Làm thế nào để trở thành một người chống phân biệt chủng tộc’ của Ibram X. Kendi.”

Theo các nghị sĩ, cuốn sách của ông Kendi đối lập với Giấc mơ Hoa Kỳ, điều đã “thu hút hàng triệu người đến bờ biển Hoa Kỳ và làm nên quốc gia thịnh vượng nhất trong lịch sử nhân loại.” Họ cũng nêu rằng Dự án 1619 là “một tài liệu về lịch sử theo chủ nghĩa xét lại, gây chia rẽ chủng tộc,” như tên gọi của nó, đối lập về căn bản với mục tiêu lập quốc thực sự của Hoa Kỳ vào năm 1776.

Các dân biểu này nói thêm rằng mặc dù họ tin học sinh nên được dạy về những hệ quả mặt trái của chế độ nô lệ cùng những đóng góp đáng kể của cộng đồng người da màu trong lịch sử Hoa Kỳ, tuy nhiên các trường học không nên quảng bá thuyết phê phán chủng tộc, một hệ tư tưởng gây xói mòn lý tưởng lập quốc của Hoa Kỳ.

Trong lá thư của mình, hai dân biểu cảnh báo rằng, “Nói một cách đơn giản, việc giảng dạy Thuyết Phê phán Chủng tộc là muốn bác bỏ các nguyên tắc lâu đời trong Hiến pháp của chúng ta và các quyền do Chúa ban cho cá nhân chúng ta, và thay vào đó là chia rẽ các cá nhân thành các nhóm sắc tộc cạnh tranh nhau, trong khi đó có tác dụng rất ít để giúp học sinh thiểu số thăng tiến.”

Theo Bộ Giáo dục, việc lựa chọn Dự án 1619 và cuốn sách của ông Kendi làm tư liệu giảng dạy chuẩn mực là phù hợp với lệnh hành pháp của Tổng thống Joe Biden, nhằm mục đích nâng cao “công bằng chủng tộc” và hỗ trợ tốt hơn cho “các cộng đồng chưa được quan tâm”.

“Bộ công nhận rằng dịch COVID-19 – với tác động không cân xứng của đại dịch lên các cộng đồng da màu – cùng việc quốc gia đang tính đến vấn đề phân biệt chủng tộc có hệ thống đã nhấn mạnh tính cấp bách của việc cải thiện tính công bằng chủng tộc trong toàn xã hội, bao gồm cả trong hệ thống giáo dục của chúng ta,” theo quy tắc được đề xướng, hiện đang trong quá trình 30 ngày xem xét công khai tại Công báo Liên bang.

Quy tắc được đề xướng này đánh dấu hành động mới đây nhất của chính phủ ông Biden nhằm dạy sinh viên Hoa Kỳ rằng chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trong lịch sử vẫn ăn sâu vào Hoa Kỳ ngày nay. Vào ngày làm việc đầu tiên tại Tòa Bạch Ốc, ông Biden đã giải tán Ủy ban cố vấn 1776 của chính phủ ông Trump và bác bỏ báo cáo đầu tiên và cuối cùng của tổ chức này – trong đó kêu gọi quay trở lại “giáo dục ái quốc”, tập trung vào việc người dân Hoa Kỳ đã chiến đấu để được sống theo các giá trị được ghi nhận trong các văn kiện lập quốc như thế nào.

GQ Pan
Thanh Xuân biên dịch