Hơn 400 cử tri Đảng Cộng Hòa ở Pennsylvania cho biết họ đã yêu cầu các lá phiếu gửi qua thư và đã gửi đi để bỏ phiếu, nhưng dữ liệu bỏ phiếu khiếm diện của tiểu bang nói các lá phiếu này đã không được gửi trả lại, theo một nhóm phát hiện gian lận đã liên hệ với những cử tri này.

Nhóm này cũng cho biết có hơn 500 cử tri nói họ đã nhận được các lá phiếu gửi qua thư dù không yêu cầu chúng,.

phiếu gửi qua thư ở Pennsylvania
Các lá phiếu gửi qua thư vẫn còn trong phong bao chờ xử lý tại trung tâm xử lý phiếu gửi qua thư của Phòng Văn khố-Chánh Lục sự Quận Los Angeles ở Pomona, California, vào ngày 28 tháng 10 năm 2020. (Ảnh: ROBYN BECK/AFP via Getty Images)

Đây là nhóm phát hiện gian lận được hợp lại bởi ông Matt Braynard, cựu giám đốc chiến lược và dữ liệu cho chiến dịch bầu cử năm 2016 của Tổng thống Donald Trump. Nhóm đã phân tích dữ liệu và thiết lập một trung tâm tổng đài để thẩm tra những mâu thuẫn bầu cử ở một số tiểu bang, bao gồm Pennsylvania, Georgia, Michigan, Wisconsin và Arizona, những nơi mà chiến dịch Trump đang không thừa nhận các kết quả.

Trong “hàng ngàn” cuộc gọi, nhóm đã tiếp cận được 1.706 cử tri Đảng Cộng Hòa đã đăng ký tại Pennsylvania, theo dữ liệu của tiểu bang thì những người này đã nhận được các lá phiếu gửi qua thư, ông Braynard cho biết trong một loạt các bài tweet vào ngày 16 tháng 11 và sau đó là trong một email gửi tới The Epoch Times.

Gần một phần ba số cử tri (556) cho biết họ chưa bao giờ yêu cầu lá phiếu này.

Trong số 1.137 người đã yêu cầu lá phiếu này thì gần 40% (453) cho biết họ đã gửi trả lại các lá phiếu qua đường bưu điện, nhưng dữ liệu của tiểu bang cho thấy các lá phiếu này đã không được nhận hoặc không được đếm, ông Braynard cho biết.

Nếu các kết quả là đại diện cho toàn tiểu bang, họ có thể đặt câu hỏi về kết quả bầu cử đó.

Ông Braynard nói khoảng 165.000 thành viên Đảng Cộng Hòa Pennsylvania đã gửi các lá phiếu qua đường bưu điện nhưng không được đánh dấu là đã gửi trả lại.

Theo các kết quả không chính thức, cựu Phó Tổng thống Joe Biden hiện dẫn đầu tiểu bang này với ít hơn 75.000 phiếu bầu.

Ông Braynard cho biết nhóm đã nhận được 30 bản tuyên bố bằng văn bản từ các cử tri, khoảng một nửa trong số họ xác nhận rằng họ đã nhận được một lá phiếu mặc dù không yêu cầu nó. Một nửa còn lại cho biết họ đã gửi trả lại lá phiếu của mình, mặc dù dữ liệu của tiểu bang nói rằng lá phiếu của họ đã không được trả lại.

“Chúng tôi có một nhóm nhỏ trong nhà túc trực trung tâm tổng đài cho mục đích này. Theo lẽ thường, khi bạn bắt đầu yêu cầu những người dân bình thường tham gia vào một cuộc chiến chính trị bằng cách ký vào một văn bản pháp lý, thì số người muốn tiếp tục tham gia giảm xuống khá nhanh,” ông Braynard nói.

Bộ Ngoại giao tiểu bang Pennsylvania đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Chiến dịch tranh cử Trump đang kiện Pennsylvania tại một tòa án liên bang nhằm ngăn tiểu bang này xác nhận kết quả của cuộc tổng tuyển cử năm 2020, cáo buộc rằng các quan chức bầu cử tiểu bang đã “quản lý sai quy trình bầu cử” và những quan sát viên bầu cử của Đảng Cộng Hòa đã bị ngăn không cho quan sát một cách đầy đủ quy trình kiểm phiếu.

Ông Braynard cho biết ông đang cung cấp dữ liệu cho một số nhóm pháp lý khác nhau.

Ông nói các kết quả của cuộc điều tra tương tự ở Georgia, Michigan, Wisconsin và Arizona sẽ được công bố vào ngày 18 tháng 11.

Ông đã thông báo rằng nhóm đã tìm thấy 17.877 cử tri đi bầu sớm hoặc khiếm diện ở Georgia, họ là những người đã gửi thông báo di chuyển ra khỏi tiểu bang này và do đó có khả năng không đủ điều kiện để bỏ phiếu tại đó. Ông Biden hiện dẫn đầu tiểu bang với khoảng 14.000 phiếu bầu.

Nhóm cũng đã phát hiện ra các thông báo di chuyển ra khỏi tiểu bang mâu thuẫn với số phiếu đã được kiểm đếm, với 7.426 cử tri Pennsylvania, 6.254 cử tri Wisconsin, 5.145 cử tri Nevada, 5.084 cử tri Arizona, và 1.688 cử tri Michigan.

Cho đến nay, theo ông Braynard, họ đã xác nhận 631 cử tri kép ở Pennsylvania và 987 ở Nevada.

Petr Svab
Cẩm An biên dịch