Nguyên nhân thất bại của báo giới

Một kẻ bới móc (Muckracker) là người muốn công khai những điều mà người có quyền lực muốn dấu diếm. Và một môi trường mà có nhiều hãng tin tức trở thành các cơ quan…

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC