Thượng nghị sĩ Kyrsten Sinema (Dân Chủ-Arizona) đã bị ban lãnh đạo Đảng Dân Chủ Arizona khiển trách vào cuối tuần qua vì đã bỏ phiếu giữ lại quyền tranh luận không giới hạn (filibuster) của Thượng viện, vốn đã ngăn chặn hiệu quả dự luật bầu cử của Đảng Dân Chủ tại Quốc hội.

Hành động mang tính biểu tượng này được đưa ra vào ngày 22/01/2022 khi Đảng Dân Chủ tìm cách thông qua các dự luật sâu rộng sẽ thay thế nỗ lực của các tiểu bang nhằm tăng cường luật bầu cử của chính họ, bao gồm cả yêu cầu nhận dạng để bỏ phiếu, sau cuộc bầu cử năm 2020.

Đầu tháng này (01/2022), các thành viên Đảng Dân Chủ Hạ viện đã thông qua các dự luật cải cách bầu cử sâu rộng bằng các cuộc bỏ phiếu theo quan điểm đảng phái. Trong số các dự luật đó có một dự luật sẽ tạo ra các tiêu chuẩn liên bang cho việc bỏ phiếu qua thư, bỏ phiếu sớm, và nhận dạng cử tri. Một dự luật khác do Đảng Dân Chủ tại Hạ viện thông qua sẽ khôi phục một số khía cạnh của Đạo luật Quyền Bầu cử năm 1965.

Khi dự luật này đến được phòng họp Thượng viện, bà Sinema cùng Thượng nghị sĩ Joe Manchin (Dân Chủ-West Virginia) là hai thành viên Đảng Dân Chủ duy nhất bỏ phiếu chống lại một biện pháp sẽ thay đổi quyền tranh luận không giới hạn đã 180 năm tuổi. Các thành viên Đảng Dân Chủ đã tìm cách thay đổi quy tắc để họ có thể thông qua dự luật cải cách bầu cử với đa số quá bán, tức 51 phiếu. Hiện tại, Đảng Dân Chủ đang kiểm soát Thượng viện có số ghế 50–50 do Phó Tổng thống Kamala Harris nắm giữ lá phiếu phá vỡ thế cân bằng.

“Tôi muốn nói rõ, Đảng Dân Chủ Arizona là một liên minh đa dạng với nhiều không gian cho những bất đồng về chính sách; tuy nhiên, về vấn đề quyền tranh luận không giới hạn và tính cấp bách của việc bảo vệ quyền bầu cử, chúng tôi đã nói vô cùng rõ ràng,” Chủ tịch Đảng Dân Chủ Arizona Raquel Teran cho biết trong một tuyên bố với các hãng thông tấn. “Trong sự lựa chọn giữa một quy tắc lập pháp cũ kỹ và việc bảo vệ quyền bầu cử của người dân Arizona, chúng tôi lựa chọn cái sau, và chúng tôi sẽ luôn làm như vậy.”

“Chúng ta đã tin tưởng vào Thượng nghị sĩ Sinema để đấu tranh cho Arizona, tìm một con đường về phía trước và bảo vệ nền dân chủ của chúng ta, nhưng về vấn đề này, bà ấy đã không thực hiện được. Hiện tại, Arizona là điểm khởi phát cho cuộc chiến giành quyền bầu cử thời hiện đại, và chúng ta không có bất kỳ thời gian nào để lãng phí.”

Tuy nhiên, quyền tranh luận không giới hạn thường được các thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ sử dụng khi họ là đảng thiểu số tại Thượng viện trong các Quốc hội khóa 115 và 116. Họ đã sử dụng quyền tranh luận không giới hạn 314 lần trong những năm cầm quyền của cựu Tổng thống Donald Trump; Đảng Cộng Hòa đã sử dụng công cụ lập pháp này 175 lần trong nhiệm kỳ tám năm của cựu Tổng thống Barack Obama.

Đáp lại nỗ lực của Đảng Dân Chủ Arizona trong việc khiển trách bà, văn phòng của bà Sinema đã bảo vệ những thành tựu của bà.

“Trong ba nhiệm kỳ ở Hạ viện Hoa Kỳ, và bây giờ là ở Thượng viện, bà Kyrsten luôn hứa với người dân Arizona rằng bà ấy sẽ là tiếng nói độc lập cho tiểu bang — không phải cho bất kỳ đảng phái chính trị nào. Bà ấy đã giữ lời hứa với người dân Arizona và luôn trung thực về lập trường của mình,” phát ngôn viên của bà Sinema, bà Hannah Hurley, nói với các hãng thông tấn vào cuối tuần qua.

Và trong khi bà Sinema, người sẽ tái tranh cử vào năm 2024, ủng hộ một số điều khoản nhất định về quyền bầu cử do Đảng Dân Chủ đưa ra, bà nói rằng bà phản đối “những hành động sẽ làm sâu sắc thêm sự chia rẽ của chúng ta và có nguy cơ lặp lại sự đảo ngược hoàn toàn trong chính sách liên bang, củng cố sự không chắc chắn và tiếp tục làm xói mòn lòng tin vào chính phủ của chúng ta,” theo văn phòng của bà.

Khi Đảng Dân Chủ cố gắng thúc đẩy thông qua các dự luật bầu cử tại Quốc hội, họ hầu như không nhận được sự ủng hộ của Đảng Cộng Hòa. Đảng Cộng Hòa đã nói rằng các đề nghị cải cách bầu cử của Đảng Dân Chủ chỉ là một nỗ lực để “liên bang hóa các cuộc bầu cử.”

Văn phòng của bà Sinema đã không phúc đáp yêu cầu bình luận của The Epoch Times.

Ông Jack Phillips là một phóng viên tin tức thời sự của The Epoch Times tại New York.

Minh Ngọc biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times 

Xem thêm: