Theo Newsbreak, ngày 18/11, một hạt thứ hai của bang Georgia đã phát hiện hàng ngàn phiếu bầu bị sót. Phát hiện mới nhất tại hạt này đã giúp thu hẹp cách biệt giữa ông Trump và ông Biden xuống còn dưới 13.000 phiếu.

Cụ thể, cuộc tái kiểm phiếu bằng tay tại bang Georgia tiếp tục phát hiện dữ liệu phiếu bầu trong một thẻ nhớ đã không được tải lên hệ thống ở hạt Fayette, phía nam thành phố Atlanta, bỏ sót 2.755 phiếu bầu. Trong số này có 1.577 phiếu bầu cho TT Trump.

 đếm sót phiếu bầu cử ở Georgia
Nhân viên bầu cử bỏ phiếu vắng mặt điền đơn đăng ký bỏ phiếu tại văn phòng Hội đồng bầu cử. (Ảnh LOGAN CYRUS / AFP qua Getty Images)

Ông Gabriel Sterling, người quản lý hệ thống bầu cử bang Georgia, nói: “Nhờ việc kiểm tra, chúng tôi mới phát hiện điều này”. 

Trước đó, công tác kiểm lại phiếu bầu tại tiểu bang Georgia đã phát hiện hơn 2.600 phiếu ở hạt Floyd không được kiểm đếm, trong đó có 1.643 phiếu bầu cho ông Trump.

Kết quả tái kiểm phiếu trên toàn tiểu bang Georgia sẽ không được văn phòng thư ký trưởng của tiểu bang này công bố cho đến khi toàn bộ 5 triệu phiếu bầu được kiểm lại. Các hạt Cobb và Gwinnett ở vùng đô thị Atlanta là hai khu vực lớn nhất mà công tác tái kiểm phiếu vẫn còn đang diễn ra.

Thanh Bùi tổng hợp