Dữ liệu của Sở Thuế vụ (IRS) theo dõi tình trạng di cư giữa các tiểu bang cho thấy rằng các tiểu bang màu xanh lam (Dân Chủ) đã chứng kiến ​​dòng tiền ròng chảy ra của hàng trăm ngàn người nộp thuế, những người đã đưa gần 27 tỷ USD tổng thu nhập chịu thuế của họ đến các tiểu bang màu đỏ (Cộng Hòa).

Dữ liệu di cư gần đây nhất của IRS cho thấy trong những năm 2017-2018, 399,892 người nộp thuế ròng và những người phụ thuộc của họ đã rời khỏi các tiểu bang màu xanh lam – trong trường hợp này được định nghĩa là những tiểu bang mà cả Hạ viện và Thượng viện đều do Đảng Dân Chủ kiểm soát.

Các số liệu này dựa trên các tờ khai hoàn thuế và miễn giảm thuế năm 2018-2019, phản ánh dòng người chuyển từ tiểu bang đến tiểu bang trong năm 2017-2018. IRS coi các tờ khai hoàn thuế là một chỉ số ước tính cho các hộ gia đình, trong khi các khoản miễn giảm là một ước tính tốt cho số lượng người nộp thuế cá nhân và những người phụ thuộc của họ.

người di cư từ tiểu bang xanh
Bức ảnh một người đàn ông cầm bảng hiệu quảng cáo một văn phòng khai thuế ở Miami, Florida, vào ngày 14/04/2010. (Ảnh: Joe Raedle/Getty Images)

Gần 400,000 người nộp thuế và những người phụ thuộc—chiếm hơn 1% dân số Hoa Kỳ—những người rời khỏi các tiểu bang màu xanh lam đã mang theo tổng thu nhập ròng đã điều chỉnh chịu thuế là 26.8 tỷ USD đến các tiểu bang màu đỏ.

California do Đảng Dân Chủ kiểm soát (167,563), New York (153,970) và Illinois (82,107) chiếm phần lớn cuộc di cư, tiếp theo là New Jersey (26,853), Massachusetts (26,086) và Maryland (15,916).

Tiểu bang hưởng lợi nhiều nhất từ dòng chảy ra khỏi các tiểu bang màu xanh lam là Texas do Đảng Cộng Hòa kiểm soát, nơi đã ​​nhận được dòng vốn ròng là 114,818 người nộp thuế và những người phụ thuộc của họ, cùng với mức tăng tổng thu nhập gần 4 tỷ USD.

Luồng di cư giữa các tiểu bang bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố, bao gồm tỷ lệ tội phạm, cơ hội việc làm và chi phí nhà ở. Một cuộc khảo sát định kỳ của Cục Điều tra Dân số (Census Bureau) hỏi những người di chuyển với bất kỳ khoảng cách nào về lý do chính khiến họ quyết định chuyển chỗ ở, bao gồm việc làm, nhà ở, đi học đại học, tội phạm hoặc đến ở cùng bạn đời.

Các lựa chọn phổ biến nhất trong năm 2019-2020 (xls), được xếp hạng theo mức độ phổ biến, là “muốn có nhà hoặc căn hộ mới hơn/tốt hơn/lớn hơn,” tiếp theo là “công việc mới hoặc chuyển việc,” “lập gia đình riêng,” “lý do gia đình khác,” “ muốn sở hữu nhà, không phải thuê nhà,” và “muốn có nhà ở rẻ hơn.”

Các câu trả lời ít phổ biến nhất là “thiên tai,” “thay đổi khí hậu” và “tịch thu nhà hoặc trục xuất,” với lý do “muốn ở khu dân cư tốt hơn/ít tội phạm hơn” ở đâu đó trong khoảng giữa.

Mặc dù thuế không nằm trong cuộc khảo sát của Cục Điều tra Dân số, nhưng một phân tích năm 2018 của Viện Cato, một tổ chức tư vấn theo chủ nghĩa tự do, cho rằng thuế có ảnh hưởng đến việc di cư và cho biết các động cơ liên quan đến thuế có thể được suy ra từ một số câu trả lời của cuộc khảo sát của Cục Điều tra Dân số.

Viện nghiên cứu này viết trong bài phân tích rằng, “Cục Điều tra Dân số không hỏi người chuyển đi về thuế. Nhưng một số lựa chọn trong số 19 lựa chọn có thể phản ánh ảnh hưởng của thuế. Ví dụ, những người chuyển đi vì lý do nhà ở có thể xem xét mức thuế tài sản vì những loại thuế đó là một mục tiêu chuẩn được liệt kê trên các thông báo bán nhà ở. Tương tự như vậy, những người chuyển đến công việc mới có thể xem xét ảnh hưởng của thuế thu nhập nếu họ chuyển giữa một tiểu bang có thuế cao như California và một tiểu bang không có thuế thu nhập như Nevada.”

Nevada là một trong bảy tiểu bang màu xanh có dòng người nhập cư ròng, chào đón 31,238 người nộp thuế và những người phụ thuộc của họ, cùng với tổng thu nhập chỉ hơn 2 tỷ USD một chút. Hầu hết những người chuyển tới Nevada là từ California.

Theo phân tích gánh nặng thuế tiểu bang và địa phương của Tax Foundation, các tiểu bang màu xanh lam thường có mức thuế suất hiệu dụng của tiểu bang và địa phương cao hơn so với các tiểu bang màu đỏ.

Một cuộc thăm dò gần đây của Rasmussen cho thấy đa số (55%) cử tri trên toàn quốc có khả năng ưa chuộng một chính phủ kiểm soát ít hơn với ít dịch vụ công hơn và các mức thuế thấp hơn.

Do Tom Ozimek thực hiện
Chánh Tín biên dịch
Tham khảo bản gốc tại The Epoch Times

Xem thêm: