Cung chúc Tân Niên 2022

Chúng ta đón một mùa xuân đặc biệt khi đại dịch vẫn còn hiện diện trên toàn cầu. Vaccine tưởng như là hy vọng cuối cùng nhưng cũng thật mong manh. Điều gì đang thật…

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC