Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ, ông Robert O’Brien ngày 13/8 nói rằng, TT Trump nên được đề cử Nobel Hòa bình vì thành quả ở Trung Đông, gồm thỏa thuận hòa bình Israel – UAE. Hôm 13/8, hai nước này đã nhất trí bình thường hóa hoàn toàn quan hệ ngoại giao trong một thỏa thuận lịch sử mà Tổng thống Mỹ là trung gian hòa giải.

Ông Robert O’Brien thêm rằng những việc TT Trump đã làm được là gây áp lực lên Iran bằng cách rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân, xóa sổ Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Trung Đông và cắt nguồn tài trợ cho các phần tử khủng bố ở Yemen, Lebanon và Syria.

“Hôm nay chúng ta có Hiệp ước Abraham, cuối cùng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Israel cũng có hòa bình”, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ cho hay.

Bình Minh