Buổi phỏng vấn một học sinh Violin – Phần III – Tập 20 | Khóa học dành cho cha mẹ

Bạn biết giá trị của “trung thực” là gì không? Tại sao càng trung thực thì lại càng thành công? Mọi người phải học cách giải quyết vấn đề, trước khi giải quyết vấn đề…

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC