Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã yêu cầu các viện nghiên cứu hợp tác với Bộ Ngoại giao phải minh bạch về tiền tài trợ từ chính phủ nước ngoài với lý do lo ngại về ảnh hưởng bí mật của Trung Quốc và Nga.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington, vào ngày 6 tháng 1 năm 2020. (Ảnh Mark Wilson / Getty Images)
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington, vào ngày 6 tháng 1 năm 2020. (Ảnh Mark Wilson / Getty Images)

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao hôm 13/10 nêu rõ: “Để bảo vệ tính toàn vẹn của các tổ chức xã hội dân sự, Bộ yêu cầu từ nay về sau, các tổ chức tư vấn và tổ chức chính sách đối ngoại khác muốn hợp tác với Bộ phải thể hiện rõ trên trang web của mình nguồn tài trợ mà họ nhận được từ các chính phủ nước ngoài, bao gồm cả công ty con do nhà nước sở hữu hoặc các thực thể chi nhánh do nhà nước điều hành.”

Trong tuyên bố, Ngoại trưởng Pompeo nói rằng, ông lưu ý đến việc một số chính phủ nước ngoài như Trung Quốc và Nga tìm cách gây ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại Mỹ qua các chuyên gia, nhà vận động hành lang và viện nghiên cứu.

Trước đó, hôm 8/10, nghị sĩ Cộng Hòa Lance Gooden đã viết thư cho Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường, thúc giục một cuộc điều tra về nguồn tài trợ tiềm năng của Nga và Trung Quốc cho các tổ chức tư vấn môi trường và tổ chức phi lợi nhuận.

Hồi tháng 9, một bức thư tương tự cũng đã được nghị sĩ Liz Cheney gửi đến Tổng chưởng lý William Bar.

Hoàng Kiên tổng hợp