Một báo cáo gần đây của Viện Nghiên cứu Gia đình (IFS), một tổ chức cố vấn theo trường phái bảo tồn truyền thống, cho thấy rằng vào năm ngoái số trẻ em lớn lên trong một ngôi nhà có cả cha và mẹ đã tăng lần đầu tiên lên hơn 70% sau gần 30 năm.

Trong báo cáo của mình, dựa trên dữ liệu của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ, nhóm nghiên cứu với nhiệm vụ “củng cố cuộc sống hôn nhân và gia đình, và nâng cao hạnh phúc của trẻ em,” đã phát hiện ra rằng tỷ lệ trẻ em [sống] trong các ngôi nhà có cả hai bố mẹ ở Hoa Kỳ đã tăng từ 67.3% vào năm 2005 lên 70.4% vào năm 2020.

Số trẻ em được cha mẹ nuôi nấng
Cha mẹ đang đọc cho một đứa trẻ trong kho ảnh không ghi rõ ngày (Ảnh: Pavel L/Shutterstock)

Bình luận về những phát hiện trên, ông Nicholas Zill, nhà nghiên cứu tâm lý học và thành viên cao cấp tại IFS, cho hay: “Còn quá sớm để khẳng định nhưng sự gia tăng số cặp đôi đang làm cha mẹ trên thực tế và trong tương lai dường như đang tập trung sự chú ý vào kinh nghiệm thông thường rằng một gia đình hai cha mẹ ổn định sẽ giúp trẻ em phát triển tốt về mặt giáo dục, xã hội và kinh tế.” 

Dữ liệu của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ được trích dẫn trong báo cáo cho thấy tỷ lệ người dưới 18 tuổi sống với hai cha mẹ giảm từ 88% năm 1960 xuống chỉ còn hơn 2/3 vào năm 2005, khiến một số chuyên gia lo ngại về quỹ đạo đi xuống của xu hướng này.

“Tất cả các chuyên gia đều đồng ý: gia đình hạt nhân đang trên đường biến mất,” ông Zill viết. “Nhưng một điều thú vị đã xảy ra trên con đường tuyệt chủng: mặc dù chắc chắn là chưa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng cái xác được cho là của gia đình hai cha mẹ dường như đang hồi sinh,” ông nói, bình luận về xu hướng đang được cải thiện.

Một cảnh báo làm mất đi các điểm sáng trong những phát hiện trên đó là Cục điều tra dân số Hoa Kỳ gộp các gia đình cha mẹ kế và gia đình nhận nuôi thành các gia đình cha mẹ đẻ, khiến con số trên tiêu đề có lẽ là một vẻ ngoài quá lạc quan [so với thực tế], ông Zill lập luận.

Ông Zill viết: “Những đứa trẻ trong gia đình kế và gia đình nhận nuôi đã trải qua sự tan vỡ gia đình. Bằng chứng là họ có tỷ lệ mắc các vấn đề về cảm xúc, hành vi và học tập cao hơn so với những người có cả cha và mẹ đẻ.”

Trong khi báo cáo của IFS lưu ý rằng số trẻ em sống với cả cha và mẹ đẻ chỉ là hơn 63% vào năm 2020, con số này đã cải thiện hơn so với 61% vào năm 2012.

Báo cáo cũng chỉ ra “một trong những tiến triển đáng mừng nhất” là tỷ lệ trẻ em da đen được cả cha và mẹ đẻ nuôi nấng tăng mạnh, với con số này tăng từ 24% vào năm 2012 lên 30% vào năm 2019.

Do Tom Ozimek thực hiện
Thiện Lan biên dịch
Tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm: