Bản tin TG 29/09: Tướng Milley thừa nhận trước Quốc hội đã gọi điện cho tướng Trung Quốc

Bản tin ngày 29/09 ------------------------- 1. Tướng Milley thừa nhận trước Quốc hội đã gọi điện cho tướng Trung Quốc 2. Hoa Kỳ ấn định ngày bắt đầu trợ cấp cho doanh nghiệp loại bỏ…

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC