Theo Reuters, các quan chức ở New Delhi ​​sẽ sớm yêu cầu các nhà nhập khẩu trong nước kiểm soát chặt chẽ hơn yêu cầu giấy phép đối với từng lô hàng của hai kim loại này. Sự giám sát chặt chẽ này sẽ chuyển nhập khẩu đồng và nhôm vào danh sách các mặt hàng hạn chế, và các nhà nhập khẩu sẽ phải có giấy phép do chính phủ cấp cho mỗi chuyến hàng.

Tổng thư ký tại Liên đoàn các ngành công nghiệp khoáng sản Ấn Độ nói rằng, Trung Quốc là một mối đe dọa lớn đối với ngành công nghiệp nhôm của Ấn Độ. 

Trong một lá thư gửi Bộ thương mại vào cuối tháng trước, Bộ mỏ liên bang Ấn Độ cho biết, động thái này nhằm thúc đẩy sự tự cường kinh tế. Bức thư đề cập đến việc Thủ tướng Narendra Modi muốn giảm nhập khẩu và tăng xuất khẩu các sản phẩm giá trị gia tăng.

Liên quan đến các chính sách thương mại khác, Ấn Độ cùng với Nhật Bản và Úc đang lên kế hoạch xây dựng một mạng lưới cung ứng toàn cầu mới và đang triển khai một sáng kiến ​​gọi là Sáng kiến Phục hồi Chuỗi cung ứng (SCRI) nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Hoàng Kiên tổng hợp